20.11.12

Nedlegging av Otta jazz- og viseforum?

Styret i Otta jazz- og viseforum har vedtatt å legge fram et forslag for neste årsmøte om å legge ned klubben med umiddelbar virkning. Grunnen for forslaget er en drastisk forverring i vilkårene for klubbdriften:
  • Oppslutningen om konsertene våre har falt betraktelig. Gjennomsnittsbesøket på konsertene i 2012 lå på 30 færre enn året før, trass i kostbar satsing på publikumsfavoritter som The Brazz Brothers, Hovedøen Social Club og Christianssand Ensemble. Det betød minst 60.000 kroner i tapte inntekter for klubben.
  • De ulike tilskuddene som har hjulpet oss til å få driften til å gå rundt, har gjennom de siste to–tre årene ligget stille eller gått ned. I 2012 ble de redusert med 28.000 kroner i forhold til det budsjetterte. Samtidig stiger utgiftene til å hyre artistene jevnt og trutt.
Dette har ikke klubben økonomisk ryggrad til å ta; for øyeblikket lever vi på lån. Styret ser ingen løsninger på situasjonen siden alle typer arrangementer nå går med underskudd – unntatt den årlige Sing-along. Vi mener derfor at klubben må legge ned mens vi ennå er i stand til å betale våre regninger.
Men en eventuell nedlegging kan bare vedtas av årsmøtet. De som mener at det er grunnlag for videre drift, bør dermed mobilisere for dette til møtet. Da må det også stilles kandidater til det nye styret.
Siden styrets forslag om nedlegging ble vedtatt, har Østlandsk jazzsenter gitt sterke signaler om økonomisk og annen støtte for å sikre videre drift. Når styret likevel opprettholder nedleggingsforslaget, skyldes det små utsikter til at den harde konkurransen om publikums tid og penger på Otta vil avta med det første. Når fem av ti konserter i fjor hadde femten eller færre tilhørere, handler det ikke bare om økonomi, men om vitsen med å drive overhodet.
Truls Gjefsen
leder

Ingen kommentarer: