21.2.13

Klubben er ikke død, den bare hviler seg litt

På årsmøtet 20. februar ble styrets forslag om nedlegging av klubben enstemmig avvist. De forholdene som førte til at forslaget ble satt fram (se innlegg av 20.11.2012), har imidlertid ikke forandret seg, og umuliggjør normal konsertvirksomhet. Men klubben taper en del penger på å legge ned nå. Den vil dermed ikke bli i stand til å betale ned den gjelda (ca. kr. 60.000,-) den har pådratt seg i løpet av det vanskelige fjoråret. Årsmøtet var sterkt innstilt på at vi må gjøre opp for oss, og gikk inn for en sterkt redusert drift med bare noen få arrangementer som gir relativt sikkert overskudd, slik som sing-alongen. Så får vi ta en skikkelig gjennomgang av grunnlaget for videre drift på neste årsmøte.

Ingen kommentarer: